Anti-ds- DNA Antibody

نام اختصاری: Anti-ds-DNA Ab

سایر نام ها: Anti DNA Ab، آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي،DNA Double-Stranded (dsDNA) Ab IgG Anti-DS DNA Antibody

بخش انجام آزمایش: ایمونولوژی

 نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ۰٫۵ ml

شرایط نمونه گیری: نيازي به ناشتا بودن نمي باشد.

ملاحظات نمونه گیری : نمونه سرم جدا شده بالافاصله در داخل يخچال قرار گيرد.

موارد عدم پذیرش نمونه : هموليز مي تواند موجب تغيير نتايج آزمايشگاهي مي شود.

شرایط نگهداری: در ۴ درجه سانتي گراد به مدت ۷۲ ساعت و در c20-  تا ۲۱ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی :

  1. تشخيص و تست تأییدیه لوپوس اريتمايوز سيستميك (SLE).
  2. پایش دوره بالینی و پيگيري پاسخ به درمان لوپوس اريتمايوز سيستميك (SLE).
  3. تشخیص  لوپوس اريتمايوز القاء شده با دارو و نفریت لوپوسی.

روش مرجع: –

روش ارجح: EIA، RIA

سایر روشها: Indirect immune fluorescent antibody (using Crithidia luciliae)،

Farr assay، آگلویناسیون لاتکس.

مقادیر طبیعی:

منفی:۲۵ IU/ml  >

حد واسط: ۲۵ – ۳۰ IU/ml

مثبت:  ۳۱ – ۲۰۰ IU/ml

مثبت قوی:  ۲۰۰ IU/ml <

تفسیر: این آنتی بادی در نزدیک به ۶۵% تا ۸۰% مبتلایان به SLE فعال وجود دارد. همچنین بندرت در سایر بیماریهای روماتیسمی و  بیماریهای دیگر از قبیل هپاتیت مزمن، مونو نوکلئوز عفونی و سیروز صفراوی وجود دارد. پاسخ به درمان مناسب این بیماری موجب کاهش تیتر Anti-ds-DNA می شود و وخیم شدن SLE به ویژه با آغاز گلومرولونفریت لوپوسی، موجب افزایش آن می گردد. بیماران دچار  SLE نهفته، دارای مقادبر نزدیک به منفی می باشند.

افزایش سطح :

ü     لوپوس اريتمالوز سيتميك

ü      هپاتيت مزمن

ü      منونوكلئوز عفوني

ü     سيروز اولیه مجاری صفراوي

ü     بيماري هاي خود ايمن از قبيل تب روماتيسمي

عوامل مداخله گر:

اسكن راديواكتيوي یک رهفته قبل از انجام آزمایش، موجب تداخل در نتايج می گردد.

دارو های افزایش دهنده: پني سيلين ، پروكائين آميد، هيدرالازين.

 

 

توضیحات:

  • اندازه گیری آنتی بادی ضد دو رشته DNA (Anti-ds-DNA) به وسیله ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم روش غربالگری در اشخاص مبتلا به SLE محسوب می شود.
  • در برخی موارد روش ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم نتایج منفی کاذب بدنبال دارد. بنابراین روش حساستر اما غیر اختصاصی EIA ارجح می باشد.
  • منفی شدن آزمایش به روش ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم دلیل بر رد وجود Anti-ds-DNA نیست.
  • استفاده از روشهای ELISA در اشخاص مشکوک به SLE توصیه می شود.
  • Anti-ds-DNA قدرت فعال کردن کمپلمان و تمایل به ایجاد کمپلکس ایمنی را داراست. این کمپلکس می تواند در گلومرول های کلیه رسوب نموده و ایجاد آسیب نماید (گلومرولونفریت لوپوسی).
  • تست مرتبط با این آزمون تست آنتی بادی ضد هسته (ANA)  می باشد که در ارتباط با SLE می باشد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp