• تلفن071-5244-3100
  • ایمیلinfo@m-lab.com
  • آدرسفارس، گراش، بعد از بیمارستان ابتدای بلوار امام حسین
  • ساعتهای آزادهفت صبح تا ۹ عصر
جواب‌دهی آنلاین
  • تلفن071-5244-3100
  • ایمیلinfo@m-lab.com
  • آدرسفارس، گراش، بعد از بیمارستان ابتدای بلوار امام حسین
  • ساعتهای آزادهفت صبح تا ۹ عصر

امکانات آزمایشگاه

SQA Automated Sperm Quality Analyz
تجهیزات بخش سرولوژی :Elissa reader, Nephelometry, Chrous
تجهیزات بخش بیوشیمی: , Dirui , Cobas , Nova ii Spectrophotometr , coleman
بخش خون شناسی آزمایشگاه دکتر مهرابی مجهز به دستگاهایی چون Sysmex S800i , Westergren , Multiple BloodMixer میباشد.
تجهیزات بخش هورمون‌شناسی: Vidas, Gamma Counter, Elisa Reader

Message Us on WhatsApp