خانه / تست‌های آزمایشگاه / Amino Acid, Quantitative , Plasma

Amino Acid, Quantitative , Plasma

نام اختصاری: A.A.Q

سایر نام ها: اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما ( EDTA یا هپارینه)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 5

شرایط نمونه گیری:

۱-    نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال  کودکان می باشد.

۲-    بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

۱-    سن بیمار را یادداشت کنید.

۲-    دانستن سابقه خانوادگی ، شرایط بالینی (بدون علائم، علائم حاد) ، رژیم غذایی و درمان دارویی ضروری است و بایستی یادداشت گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه غیر ناشتا مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه پلاسما در C ۲۰- به مدت ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم (inborn error of metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری های کبدی، بیماری های عضلانی، بیماری های بدخیم، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: Tandem Mass Spectrometry ، HPLC

مقادیر طبیعی:

مقادیر رفرانس اسیدهای آمینه پلاسما

 (nmol/mL)

گروههای سنی
<24 ماهگی ۲-۱۷ سالگی  سالگی ۱۸
فسفوسرین              (PSer) <109 <95 <18
فسفاتیدیل اتانول آمین (PEtN) <6 <5 <12
تورین                   (Tau) ۳۷-۱۷۷ ۳۸-۱۵۳ ۴۲-۱۵۶
آسپارژین               (Asn) ۲۵-۹۱ ۲۹-۸۷ ۳۷-۹۲
سرین                  (Ser) ۶۹-۲۷۱ ۷۱-۲۰۸ ۶۳-۱۸۷
هیدروکسی پرولین   (Hyp) ۸-۶۱ ۷-۳۵ ۴-۲۹
گلیسین                 (Gly) ۱۱۱-۴۲۶ ۱۴۹-۴۱۷ ۱۲۶-۴۹۰
گلوتامین               (Gln) ۳۱۶-۱۰۲۰ ۳۲۹-۹۷۶ ۳۷۱-۹۵۷
اسید آسپارتیک        (Asp) ۲-۲۰ <11 <7
اتانول آمین            (EtN) <70 <64 <67
هیستیدین              (His) ۱۰-۱۱۶ ۱۲-۱۳۲ ۳۹-۱۲۳
ترئونین                (Thr) ۴۷-۲۳۷ ۵۸-۱۹۵ ۸۵-۲۳۱
سیترولین              (Cit) ۹-۳۸ ۱۱-۴۵ ۱۷-۴۶
سارکوزین            (Sar) <5 <5 <5
بتا آلانین              (bAla) <28 <27 <29
آلانین                  (Ala) ۱۳۹-۴۷۴ ۱۴۴-۵۵۷ ۲۰۰-۵۷۹
گلوتامیک اسید       (Glu) ۳۱-۲۰۲ ۲۲-۱۳۱ ۱۳-۱۱۳
۱-متیل هیستیدین   (۱MHis) <11 <20 <28
۳-متیل هیستیدین   (۳MHis) <1 <1 ۲-۹
آرژینوسوکسینیک اسید (Asa) <2 <2 <2
کارنوزین              (Car) <13 <1 <1
آنسرین                 (Ans) <1 <1 <1
هموسیترولین          (Hcit) <5 <2 <2
آرژنین                 (Arg) ۲۹-۱۳۴ ۳۱-۱۳۲ ۳۲-۱۲۰
آلفا آمینو آدپیک اسید (Aad) <4 <3 <3
بتا آمینو بوتیریک اسید (GABA) <4 <3 <2
بتا آمینو ایزوبوتریک اسید (bAib) <9 <5 <5
آلفا آمینو بوتریک اسید (Abu) ۷-۲۸ ۷-۳۱ ۹-۳۷
هیدروکسی لیزین      (Hyl) <4 <3 <2
پرولین                  (Pro) ۸۵-۳۰۳ ۸۰-۳۵۷ ۹۷-۳۶۸
اورنتین                 (Orn) ۲۰-۱۳۰ ۲۲-۹۷ ۳۸-۱۳۰
سیستاتیونین            (Cth) <2 <2 <5
سیستین                 (Cys) ۲-۳۲ ۲-۳۶ ۳-۹۵
لیزین                   (Lys) ۴۹-۲۰۴ ۵۹-۲۴۰ ۱۰۳-۲۵۵
متیونین                 (Met) ۱۱-۳۵ ۱۱-۳۷ ۴-۴۴
والین                    (Val) ۸۳-۳۰۰ ۱۰۶-۳۲۰ ۱۳۶-۳۰۹
تیروزین                (Tyr) ۲۶-۱۱۵ ۳۱-۱۰۶ ۳۱-۹۰
هموسیستین            (Hcy) NA NA <5
 ایزولوسین             (IIe) ۳۱-۱۰۵ ۳۰-۱۱۱ ۳۶-۱۰۷
لوسین                  (Leu) ۴۸-۱۷۵ ۵۱-۱۹۶ ۶۸-۱۸۳
فنیل آلانین             (Phe) ۲۸-۸۰ ۳۰-۹۵ ۳۵-۸۰
تریپتوفان               (Trp) ۱۷-۷۵ ۲۳-۸۰ ۲۹-۷۷
آلوایزولوسین          (Allolle) <2 <3 <5

 

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردد، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله مرور کلی از نتایج و اهمیت آن ها و ارتباط آن با اطلاعات بالینی در دسترس ضروری است. توصیه می شود تست های بیوشیمیایی تکمیلی، مطالعات تاًییدی در شرایط آزمایشگاهی (invitro) نظیر سنجش آنزیمی، و آنالیز مولکولی جهت تشخیص افتراقی انجام گردد. همچنین ثبت نام و شماره تلفن مخاطبین و شماره تلفن و یکی از مدیران آزمایشگاه جهت تماس با پزشک معالج بیمار توصیه می شود.

عوامل مداخله گر:

نتایج منفی کاذب در صورت کمبود تغذیه پروتئینی ۲ روز قبل از آزمایش و نتایج مثبت کاذب در نوزادان نارس به دلیل نارسایی کبدی ممکن است دیده شود. مصرف بعضی از آنتی بیوتک ها از قبیل آمپی سیلین و کوتریماکسازول در نتایج مثبت کاذب ایجاد می کند.

توضیحات:

  • مقادیر مرجع برای بیماران ناشتا تعیین نشده است.
  • نتايج كمي اندازه گيري اسيدهاي آمينه پلاسما با نتايج كمي آن در ادرار مورد ارزيابي قرار گيرد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp