Transferine , serum

نام اختصاری: TF

سایر نام ها: ترانسفرین، Iron binding protein، Siderophilin

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.6

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. سرم باید بدون لیپمی یا همولیز باشد.
  2. نمونه در جای سرد (۴ درجه سانتی گراد) قرار گیرد.

موارد عدم پذیرش نمونه: سرم ایکتریک، لیپمیک و همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

  • سرم تازه در C ۴ نگهداری می شود.
  • در دمای C ۴ به مدت ۷ روز و در دمای C ۲۰-  به مدت ۶ ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی: آزمایش ترانسفرین همراه با آهن و TIBC برای تشخیص افتراقی آنمی بیماریهای مزمن، سیدروبلاستیک، فقر آهن ، ارزیابی تالاسمی و اضافه بار آهن به ویژه هموکروماتوز ارثی کاربرد دارد.

روش ارجح: روش ایمونوشیمی، نفلومتری، RID

روش متداول: RID، نفلومتری

مقادیر طبیعی:  mg/dl 200 – 360

تفسیر:

در هموکروماتوز ارثی آهن سرم معمولا mg/dl 150 <  و درصد اشباع ترانسفرین بالای ۶۰% می باشد. در وضعیت اضافه بار آهن پیشرفته درصد اشباع ترانسفرین اغلب بیش از ۹۰% است. مقادیر افزایش اشباع ترانسفرین در هموکروماتوز، افزایش مصرف آهن ، کمبود ویتامین B6 ، آنمی آپلاستیک و کاهش اشباع ترانسفرین در بدخیمی ، آنمی فقر آهن، آنمی حاصل از بیماری های مزمن، عفونت و نئوپلاسم آهن دیده می شود.

 

عوامل مداخله گر:

مصرف استروژن ها، ضد بارداری های خوراکی باعث افزایش و مصرف آسپارژیناز، دکستران، کورتیکوتروپین، کورتیکواستروئید ها و تستوسترون باعث کاهش مقادیر سرمی می شود.

توضیحات:

  • اندازه گیری آهن سرم، TIBC و درصد اشباع ترانسفرین باید به عنوان آزمون اولیه ارزیابی کمبود آهن به کار رود.
  • اندازه گیری فریتین و رسپتور ترانسفرین محلول در تشخیص و پایش بیماران التهابی مؤثر است.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp