خانه / تست‌های آزمایشگاه / Anti Nuclear Antibody Profile

Anti Nuclear Antibody Profile

نام اختصاری: ANA Profile

سایر نام ها: DNA Topoisomerase 1 Antibodies، DNA Double-Stranded (ds-DNA) Antibody، Anti-Ribonuclear Protein، Sm Antigen, Antibody،SmRNP Autoantibodies، Anti-Ro، Anti-SSB، Anti-SSA ، Anti-ds (Anti-Double-Stranded) DNA،

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه

حجم نمونه مورد نیاز:  ۱ ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.    

ملاحظات نمونه گیری:

 1. نمونه باید بالافاصله بعد از جداسازی در یخچال قرار گیرد.
 2. مصرف هر گونه داروی مؤثر برنتایج آزمون را در برگه آزمایشگاه گزارش کنید.
 3. این بیماران غالباً دچار ضعف سیستم ایمنی می باشند، از این رو بیمار مبتلا به بیماری خود ایمن را باید راهنمایی نمود تا محل خونگیری را از نظر بروز علائم عفونت   کنترل نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 • همولیز تا غلظت هموگلوبین ۵ mg/ml، تری گلیسرید تا غلظت ۲۰ mg/ml و بیلی روبین تا غلظت ۰٫۴ mg/ml در نتایج تأثیری ندارد. اما بیشتر از این مقادیر، مورد قبول نمی باشد.
 • نمونه سرم که به مدت طولانی در دمای اتاق مانده باشد.

شرایط نگهداری: نمونه به مدت ۷۲ ساعت در ۴ درجه و ۲ هفته در ۲۰-  درجه سانتیگراد پایدار است. برای نگهداری طولانی مدت آن را در فریزر ۷۰- درجه سانتیگراد قرار دهید.

کاربردهای بالینی:

 • تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سایر بیماریهای خود ایمن از قبیل آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) یا سندرم شارپ، اسکلروز سیستمیک پیشرونده یا اسکلرودرما (PSS)، پلی میوزیت، درماتومیوزیت ، سندرم CREST ( کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی، تلانژکتازی)، سیروز و هپاتیت مزمن.
 • نتایج مثبت تست ANA (تیتر ۱/۱۶۰) باید توسط تست ANA Profile پیگیری (Followed up) گردد تا نوع آنتی بادی آن مشخص گردد.

روش مرجع:  ایمونوبلاتینگ

روش ارجح:  ایمونوبلاتینگ، ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم (IFA) بر روی رده سلولی HEP2

سایر روشها: ایمونوپرسیپیتاسیون، رادیو ایمونواسی (RIA)، تکنیک رنگ آمیزی با HRP، آنزیم ایمونواسی غیر مستقیم

مقادیر طبیعی:

در حالت نرمال، تست به صورت کیفی، منفی (Negative) گزارش می شود.

نحوه گزارش: ۱٫ مثبت قوی  ۲٫ مثبت  ۳٫ مثبت ضعیف  ۴٫ مثبت خیلی ضعیف  ۵٫ منفی  

ü      در صورت تیتر کردن تیتر کمتر از ۱/۴۰ منفی می باشد.

تفسیر:

 • اُتوآنتی بادیهای nRNP در بیماریهای سندرم شارپ (MCTD)، اسکلروز سیستمیک پیشرونده (PSS)، پلی میوزیت و درماتومیوزیت وجود دارد. اما شیوع آن در سندرم شارپ ۱۰۰- ۹۵ درصد است.
 • آنتی اسمیت (sm) در ۴۰- ۵ درصد بیماران لوپوسی شایع است.
 • SS-A(RO) در بیماریهای سندرم شوگرن، لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و لوپوس نوزادان (Neonatal Lupus Erythematosus) شایع است اما شیوع آن در لوپوس نوزادان، ۱۰۰- ۹۵ درصد است.
 • SS-B(LA) در بیماریهای سندرم شوگرن، SLE و لوپوس نوزادان (NLE) شایع است اما شیوع آن در لوپوس نوزادان، ۷۵ درصد است.
 • اُتوآنتی بادیهای Scl 70 (DNA توپوایزومراز یک) در اسکلروز سیستمیک ( فرم محدود و فرم منتشر ) شیوع دارد.
 • اُتوآنتی بادیهای Jo 1 (Cytoplasmic histidyl tRNA synthetase ) در پلی میوزیت و درماتومیوزیت شایع است. (۳۵%- ۲۵%)
 • CENPB (Centromere protein B) در اسکلروز سیستمیک ( محدود و منتشر)، سیروز مجاری صفراوی و سندرم CREST شایع است، اما شیوع ۹۵%- ۸۰% در اسکلروز سیستمیک منتشر (PSS) دارد.
 • اُتوآنتی بادیهای dsDNA (double- stranded DNA) در ۹۰- ۴۰ درصد افراد دارای لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) دیده می شود.
 • Nucleosomes در ۷۰- ۴۰ درصد SLE دیده می شود.
 • Histones در لوپوس القاء شده با دارو، SLE و آرتریت روماتوئید دیده می شود اما شیوع ۱۰۰- ۹۵ درصد در لوپوس القاء شده با دارو دارد.
 • Ribosomal P Protein در ۱۰ درصد SLE دیده می شود.
 • Anti-RO-52 در اسکلرودرما، پلی میوزیت و بیماریهای خود ایمنی کبد شیوع دارد.
اُتو آنتی بادیهای با اختصاصیت بالا برای بیماریهای  خاص بافت همبند
Auto Antibodies Diseases
Scl 70 antibodies (topoisomerase 1) Scleroderma
Jo 1 antibodies (histidyl tRNA synthetase) Polymyositis/dermatomyositis
SSA/Ro Sjogren’s syndrome/NLE
SSB/La Sjogren’s syndrome/NLE
RNP antibodies (in isolation) MCTD
Centromere protein B CREST syndrome/ PSS
Anti-RO-52 Scleroderma/ Polymyositis/Autoimmune Liver Diseases
Histones RA/ Drug induced SLE
Smith(sm) antibodies SLE
dsDNA antibodies SLE
Nucleosomes SLE
Ribosome P antibodies SLE

 

ü      نمونه های مثبت می بایست رقیق گردد و نمونه رقیق شده و غیر رقیق شده دوباره تکرار گردد و نتایج به صورت تیتر گزارش گردد.

ü      تیتر ۱/۳۲۰ نشاندهنده ۹۷% اختصاصیت برای SLE و سایر اختلالات مرتبط می باشد.

عوامل مداخله گر :

 • همولیز شدید در نتیجه آزمایش ایجاد تداخل می کند.
 • در درمان با کورتیکواستروئید ها منفی کاذب مشاهده می شود.
 • در اثر مصرف Amiodarone ، Ethosuximide، Hydralazine و Procainamide، مثبت کاذب مشاهده می شود.

توضیحات:

 • این آزمایش به عنوان تست کمک تشخیصی می باشد و خود به تنهایی تست تشخیصی نمی باشد.
 • نتایج مثبت این آزمایش ممکن است در افراد به ظاهر سالم رخ می دهد. بنابراین، نتایج این آزمون باید توسط یک مرجع پزشکی و با زمینه وضعیت بالینی کلی بیمار تفسیر شود.
 • تکرار تست ANA برای پیشگویی از شدت بیماری، کاربرد ندارد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp