Theophylline (THEO)

نام اختصاری: THEO

سایر نام ها: تئوفیلین، Aminophylline ، Choledyl، Tedral، Theophyl، Slophylline، Theodur

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما (هپارینه یا EDTA دار)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 – ۰٫۵

شرایط نمونه گیری:

  • ۲ ساعت پس از مصرف دهانی و وضعیت ثابت غلظتی یا ۳۰ دقیقه پس از تزریق IV، نمونه گیری انجام شود.
  • نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

حداکثر ۲ ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه های شدیداً لیپمیک ، ایکتریک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در c 4 و c 20-  تا ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

۱-    پایش درمان بیماران آسمی، بیماری های مزمن تنفسی انسدادی (COPD) و آپنه نوزادان

۲-    ارزیابی سمیت دارو

روش مرجع : HPLC

روش ارجح : HPLC

سایر روش ها: RIA، EIA، FIA ، گاز کروماتوگرافی، کالریمتریک

 

مقادیر درمانی :

کودکان و بزرگسالان : µg/ml 20 – ۸

آپنه نوزادان : µg/ml 11 – ۶

غلظت سمی : µg/ml 20 ≥

تفسیر:

پاسخ به تئوفیلین به طور مستقیم مناسب با سطح سرمی آن می باشد.

معمولاً بهترین پاسخ بیماران به دارو در مقادیر بیشتر از µg/ml 10 و کمتر از µg/ml 20 مشاهده می شود.

عوامل مداخله گر:

  • سطح تئوفیلین ممکن است در طی تجویز همزمان این دارو با آلوپورینول، متوپروال، پروپرانول و داروهای ضد بارداری خوراکی افزایش یابد.
  • سطح تئوفیین سرم ممکن است در طی تجویز همزمان این دارو با کاربامازپین، فورساید، ایزونیازید، فنی توئین، نورتریپتیلین و ریفامپین کاهش یابد.
  • بعد از فعالیت ورزشی یا فیزیکی مانند پیاده روی و … ، غلظت تئوفیلین سرم ممکن اس در حدود ۲۰% کاهش یابد.
  • فلوئوروکئینولون ( مانند سیپروفلوکساسین، افلکساسین) باعث کاهش کلیرانس تئوفیلین می شود.

توضیحات:

  • نیمه عمر دارو در افراد سیگاری و تح تجویز با فنوباربیتال کاهش میابد.
  • Troleandomycin و اریترومایسین ممکن است جذب تئوفیلین را کاهش دهند.
  • در غلظتی تقریباً معادل دو برابر غلظت درمانی معمولی می تواند منجر به بروز اثرات سمی شدید بر روی دستگاه عصبی و دستگاه قلبی عروقی شود. بنابراین نارسایی قلبی، نارسایی کبدی و تب طولانی، عفونت و چاقی ممکن است جذب تئوفیلین را کاهش دهند.
  • افزایش نیمه عمر دارو در وزادان نارس نیز اتفاق می افتد. در این حالت دوز دارو باید کاهش یابد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp