خانه / تماس با ما

تماس با ما

آدرس آزمایشگاه : گراش – خیابان امام – روبروی حسینیه‌ی اعظم
تلفن تماس :

۰۷۱-۵۲۴۴-۳۱۰۰

۰۷۱-۵۲۴۴-۳۳۵۷

شماره همراه:

۰۹۱۵-۵۵۵-۵۰۱۷

آدرس پست الکترونیکی: info@m-lab.ir
ساعت پذیرش : ۷ الی ۲۰
مدیریت: آقای دکتر ابوطالب مهرابی

 

Message Us on WhatsApp