خانه / تست‌های آزمایشگاه / Leukemial Lymphoma Immunophenotyping by Flow Cytometry

Leukemial Lymphoma Immunophenotyping by Flow Cytometry

نام اختصاری:  (CD2,3,5,7,10,11a,13,14,15,19,20,33,34,45,56,61,117),anti Kappa &Lambda

سایر نام ها: Acute Leukemia — Immunophenotyping, Flow Cytometry، B cells, hematologic، Leukemia/Lymphoma, Phenotype،

Flow Cytometry, Leukemia Immunophenotyping، Lymphocyte Subset Quantitation, Flow Cytometry

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل حاوی ضد انعقاد EDTA، هپارینه یا اسید سیترات دکستروز (ACD)/ مغز استخوان، مایع نخاع

حجم نمونه مورد نیاز: خون کامل  /۳ ml مایع نخاع ۱ml / مغز استخوان ۱ml

شرایط نمونه گیری:

 1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد
 2. نمونه گیری در شرایط استریل انجام پذیرد.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. خون را به ظروف دیگر انتقال ندهید.
 2. در صورت امکان ۱۰- ۵  نمونه اسمیر خون رنگ آمیزی نشده تهیه کنید.
 3. نمونه خون را برچسب بزنید.
 4. پس از نمونه گیری ، محل نمونه گیری را از نظر خونریزی، کبودی و هماتوم بررسی نمایید. از بیمار بخواهید محل نمونه گیری را از نظر عفونت بررسی نماید.
 5. نمونه باید ظرف ۴۸ ساعت از جمع آوری مایع نخاعی و  ۹۶ ساعت از جمع آوری خون محیطی و مغز استخوان به آزمایشگاه  ارسال شود.
 6. هنگام حمل نمونه های خون، مایع نخاع یا مغز استخوان احتیاط مقتضی از جمله پوشیدن دستکش را به عمل آوردید.
 7. تاریخچه بالینی بیمار  از جمله دلیل ارجاع و علائم بالینی مربوطه ، موارد مشکوک بالینی و مورفولوژیک، نوع نمونه،  زمان و تاریخ نمونه گیری را ثبت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 1. این تست جهت تشخیص سارکائیدوز، پنومونی هیپرسنسیتیو، بیماریهای ریوی و یا تمایز بین سل ریوی و سارکائیدوز مناسب نمی باشد. نمونه های فرستاده شده برای این اهداف رد خواهد شد.
 2. همولیز شدید نمونه، مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

 1. نمونه جمع آوری شده باید در ظروف استریل نگهداری گردد. بالاخص در مورد نمونه مایع نخاع و مغز استخوان.
 2. نمونه خون و مغز استخوان تا ۹۶ ساعت، نمونه مایع نخاع تا ۴۸ ساعت و سایر مایعات تا ۷۲ ساعت در دمای اتاق یا دمای یخچال (۸- ۲ درجه ساتیگراد) پایداراند. ترجیحاً در دمای یخچال نگهداری شود.

کاربردهای بالینی:

 1. ارزیابی لنفوسیتوز با علت نامشخص.
 2. شناسایی اختلالات لنفوپرولیفراتیو سلولهای B و T مربوط به خون و مغز استخوان.
 3. تشخیص لوسمی حاد لنفوبلاستیک (ALL) از لوسمی حاد میلوئیدی (AML)
 4. شناسایی زیر گرو ههای ایمونولوژیک ALL
 5. تشخیص لنفوسیت های واکنشی (Reactive) و هیپرپلازی لنفاوی از لنفوم بدخیم.

افتراق بین لنفوم بدخیم از  لوسمی حاد

 1. تقسیم بندی فنوتیپی زیر کلاس های اختلالات لنفوپرولیفراتیو مزمن سلولهای T و B  از جمله لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)، لنفوم سلول مانتل (mantle cell lymphoma) و لوسمی سلول  مویی (hairy cell leukemia)
 2. شناسایی AML با حداقل تمایز مورفولوژیک و یا شواهد سیتوشیمیایی.
 3. شناسایی سلول های پلاسما مونوکلونال (monoclonal plasma cells)

روش مرجع:

روش ارجح: Flow Cytometry

سایر روشها:

مقادیر طبیعی: یک گزارش تفسیری ارائه خواهد شد. این آزمون به عنوان یک مشاوره آزمایشگاهی تحلیل می گردد. تفسیر یافته های ایمونوفنوتایپینگ و ارتباط آن با ویژگیهای مورفولوژیک هر مورد،  توسط یک هماتوپاتولوژیست ارائه می گردد. این آزمون در Gate های مخصوص ارزیابی می شود. و در Gate های مختلف نتایج متفاوتی دارد.

تفسیر: گزارش بر اساس شرح مورفولوژیک،  خلاصه ای از پروسه انجام تست، درصد مثبت شدن آنتی ژنهای انتخاب شده، و نتیجه گیری تفسیری بر اساس ارتباط بین تاریخچه بالینی با ویژگی های مورفولوژیک (لام خون محیطی) و نتایج ایمونوفنوتیپیک (CD مارکرها) می باشد.

 

مارکرهای ایمونوفنوتیپ بکار رفته در مطالعات بدخیمی های هماتولوژیک
مارکرهای میلوئیدی / منوسیتیک مارکرهای لنفوسیتهای T مارکرهای لنفوسیتهای B
 

CD10

CD13-CD16

CD24

CD33

CD34

CD117 (c-kit)

 

CD1-CD5

CD7

CD8

CD25

CD28

CD40L

 

CD5

CD10

CD19

CD20-CD25

CD40

CD79

CD103

 

 

پیش آگهی بیان آنتی ژنی در بدخیمی های هماتوپویتیک
مولتیپل مایلوما (MM) لوسمی میلوئیدی حاد (AML) لوسمی لنفوئیدی حاد (ALL) بزرگسالان لوسمی لنفوئیدی حاد (ALL) کودکان تأثیر پیش آگهی
 

CD11a

CD56

 

CD58

CD95

 

CD58

 

CD34

CD2

CD9

CD54

 

مطلوب

 

CD20

CD13/CD33

CD28

CD44

 

CD34

CD11b

CD7

CD9

CD44v6

CD56

پروتئین مقاوم داروی چندگانه (MDRI)

پروتئین مقاوم ریه (LRP)

 

 

CD34

 

CD45

 

 

نامطلوب

 

عوامل مداخله گر :

 • نیکوتین و ورزش بسیار شدید موجب کاهش تعداد لنفوسیتها می گردد؛ با این حال تأثیر این گونه عوامل هنوز مشخص نشده است.
 • استروئیدها موجب افزایش تعداد لنفوسیتها می شوند.
 • داروهای سرکوبگر ایمنی (ایمونو ساپرس) موجب کاهش تعداد لنفوسیتها می گردند.

توضیحات:

 • واکنش مثبت سیتوشیمیایی آنزیمی ممکن است اختصاصیت تشخیصی نداشته باشد.
 • این آزمون فقط برای نمونه های خون ساز (هماتوپویتیک) مناسب است.
 • ایمونوفنوتیپینگ نمونه خون ساز  می تواند در حل و فصل بسیاری از مشکلات تشخیصی افتراقی ناشی از جنبه های بالینی و مورفولوژیک کمک کند.
 • این تست جهت تشخیص سارکائیدوز، پنومونی هیپرسنسیتیو، بیماریهای ریوی و یا تمایز بین سل ریوی و سارکائیدوز مناسب نمی باشد. این موارد نیاز به تعیین نسبت CD4/CD8 دارند.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp