Calcium, Urine

نام اختصاری: Ca,urine

سایر نام ها: کلسیم ادرار، Total Calcium ,urine, Ca/24hr or Ca/Random

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار ۲۴ ساعته یا رندم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 10

شرایط نمونه گیری:

  1. رعایت رژیم غذایی (۸۰۰ میلیگرم کلسیم در روز) قبل از انجام آزمایش ضروری است.
  2. نمونه ادرار ۲۴ ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد.
  3. نیاز به نگهدارنده نمی باشد.
  4. در صورت استفاده از نگهدارنده ml 10 اسیدکلردریک ۶ نرمال مناسب می باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. ظروف نگهداری ادرار ۲۴ ساعته باید پلاستیکی ، تمیز و استریل باشد.
  2. در حین آزمایش از لوله های شیشه ای اسیدواش یا لوله های پلاستیکی استریل یک بار مصرف استفاده گردد.
  3. داروهایی که در متابولیسم مواد معدنی موثرند شامل آنتی اسیدها، فسفات ها، گلوکوکورتیکوئیدها، مهارکننده کربنیک انهیدراز و دیورتیک های تیازیدی باید مد نظر قرار گیرند.
  4. حجم ادرار ۲۴ ساعته را یادداشت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: نمونه ادرار ۲۴ ساعته پس از ۴ ساعت از اتمام جمع آوری باید در یخجال نگهداری شود. نمونه ادرار در C ۴ و C۲۰-  به مدت ۲۸ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: شناسایی وضعیت فیزیولوژیک غیر طبیعی که منجر به دفع یا مهار بیش از حد کلسیم می گردد. از جمله این وضعیت ها می توان به هیپرپاراتیروئیدیسم،اختلال ویتامین D، بیماریهای با تخریب استخوان ، سرطان پروستات و درمانهای دارویی مانند داروهای تیازیدی اشاره کرد.

روش مرجع: Atomic Absorption spectrophotometry (AAS)

روش ارجح: روشهای فتومتریک (کلسیم با رنگهای  arsenazo III و cresol phthalein باند می شود)

سایر روشها: mass spectrophotometry، Isotope dilution

مقادیر طبیعی با رعایت رژیم غذایی:

مردان : ۲۵ – ۳۰۰ mg/24hr        هیپرکلسیوری:  ۳۵۰ mg/24hr<

زنان:۲۰ – ۲۷۵ mg/24hr

مقادیر مرجع برای کلسیم رندم تعیین نشده است.

مقادیر برای افراد با مصرف کلسیم متوسط ۶۰۰ – ۸۰۰ mg  در روز متغییر است.

تفسیر: به طور کلی این آزمایش منعکس کننده مقدار کلسیم موجود در رژیم غذایی، مقدار جذب روده ای کلسیم و بازجذب استخوانی و دفع کلیوی این ماده می باشد که این مراحل در ارتباط با سطح هورمون PTH و ویتامین D می باشد. در ارزیابی بیماریهای استخوانی، متابولیسم کلسیم، سنگهای کلیوی، هیپرکلسیوری و به خصوصث اختلالات پاراتیروئید به کار میرود.

عوامل مداخله گر:

مثبت کاذب: افزایش مصرف شیر، کورتیکواستروئیدها، قرار گرفتن در معرض نور، آفتاب ، تحرک زیاد

منفی کاذب : افزایش مصرف بیکربنات، آنتی اسید، وجود ادرار قلیایی، دیورتیک های تیازیدی

توضیحات:

  • استفاده از روش های کیفی برای کلسیم ادرار تقریباً منسوخ شده است.
  • ادرار قلیایی و اگزالات باعث کاهش کلسیم ادرار و وجود نمکهای کلسیم در آلودگی احتمالی آب مقطر باعث افزایش مقادیر کلسیم ادراری خواهد شد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp