خانه / تست‌های آزمایشگاه / Anti Streptolysino O (ASO)

Anti Streptolysino O (ASO)

نام اختصاری: ASO

سایر نام ها: آنزیم آنتی استرپتولیزین O

بخش مورد انجام: سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه و تا نگهداری شده در        ۴c

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری:

۱-    از مصرف آنتی بیوتیک به ویژه پنی سیلین ها قبل از نمونه گیری اجتناب گردد.

۲-    نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

۱-    از نمونه همولیزه اجتناب گردد. زیرا همولیز در نتایج آزمون ایجاد تداخل می نماید.

۲-    در هنگام نمونه گیری، محل نمونه گیری به طور کامل باید ضدعفونی گردد.

۳-     مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را بر روی برگه آزمایش ثبت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز نمونه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در c 4 به مدت ۳ روز و در c20-  به مدت ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: اندازه گیری آنتی استرپتولیزینO سرم یک معیار با ارزش و مطمئن در تشخیص عفونت های استرپتوکوکی (استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A) م ی باشد.

روش مرجع: –

روش ارجح : Anti DNAse B ، آنتی هیالورونیداز

سایر روش ها : آنتی استرپتوزیم

مقادیر طبیعی:

بزرگسالان/ کهنسالان :  ml/واحدتاد  ۱۶۰≤

کودکان :

۶ ماه تا ۲ سال :  ml/واحدتاد  ۵۰ ≥

۲ تا ۴ سال : ml/واحدتاد ۱۶۰≤

۵ تا ۱۲ سال : ml/واحدتاد  ۱۷۰  ≤

تفسیر:

تعیین عیار آنتی استرپتولیزینO (ASO) سرم یک معیار با ارزش و مطمئن در تشخیص عفونت های استرپتوکوکی

(۸۵- ۸۰%) می باشد. عیار ASO به ویژه در موارد تب روماتیسمی و گلومولونفریت اهمیت دارد. تیتر افزایش یافته دلیل بر عفونت استرپتوکوکی اخیر است. کاهش تیتر علامت خوبی برای فقدان تب روماتیسمی فعال است. بهتر است ۱۰ روز پس از اولین آزمایش مجدداً آزمایش تکرار شود. بیمارانی که تیتر ASO منفی و کشت مثبت دارند حامل میکروارگانیسم می باشند.

افزایش سطح : در عفونت های حاد استرپتوکوکی، تب روماتیسمی حاد و آندوکاردیت باکتریایی افزایش سطح تیتر ASO  مشاهده می شود.

عوامل مداخله گر:

  1. همولیز در نتایج آزمایشات ایجاد منفی کاذب می کند.
  2. افزایش کلسترول، بتالیپوپروتئین و گلوبولین ها با خنثی کردن استرپتولیزین O باعث افزایش کاذب تیتر ASO می شود.
  3. آنتی بیوتیک ها موجب کاهش تعداد استرپتوکوک ها می گردند و تولید ASO را سرکوب می کنند. استروئیدها، داروهای سرکوبگر ایمنی می باشند که تولید ASO را سرکوب می کنند.

توضیحات:

  • آلودگی سرم به باسیلوس سرئوس و برخی پسودوموناها ( به علت عدم ضدعفونی کامل پوست هنگام نمونه برداری ) نیز باعث افزایش کاذب تیتر ASO می شود.
  • تیتر بالای ASO به تنهایی ارزش کلینیکی ندارد و آنچه مهم است تغییرات تیتر ASO است.
  • همزمان با تیتر بالای ASO باید کشت گلو مثبت شده و یا سدیمان نیز افزایش یابد، در غیر این صورت آزمایشات سرولوژی برای تشخیص عفونت های حاد استرپتوکوکی ارزشی ندارند.
  • Todd ( تاد) بالاترین رقتی از سرم که از فعالیت استرپتولیزینO جلوگیری کند یا رقتی از سرم که همولیز را نشان نمی دهد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp