• تلفن071-5244-3100
  • ایمیلinfo@m-lab.com
  • آدرسفارس، گراش، بعد از بیمارستان ابتدای بلوار امام حسین
  • ساعتهای آزادهفت صبح تا ۹ عصر
جواب‌دهی آنلاین
  • تلفن071-5244-3100
  • ایمیلinfo@m-lab.com
  • آدرسفارس، گراش، بعد از بیمارستان ابتدای بلوار امام حسین
  • ساعتهای آزادهفت صبح تا ۹ عصر

بیمه‌های طرف قرارداد

  1. بیمه های تامین اجتماعی ( عادی – خاص – مامایی )
  2.  بیمه های خدمات درمانی ( کارکنان دولت – جانبازان – خانواده شهدا – بیماری‌های خاص – خویش فرما – روستایی – سایر اقشار )
  3. بیمه ایران
  4. بیمه دانا
  5. بیمه نیروهای مسلح
  6.  بیمه آتیه سازان
  7.  بیمه کمیته امداد
  8.  بیمه تکمیلی فرهنگیان

 

Message Us on WhatsApp