خانه / دانستنی‌های تخصصی (صفحه 2)

دانستنی‌های تخصصی

سانتریفیوژ کردن نمونه های انعقادی

پلاسمای فاقد پلاکت بهترین نمونه برای آزمایش های معمول انعقادی است. بدین منظور نمونه خون را باید در ۲۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ نمود. سانتریفیوژ کردن مناسب نمونه برای به دست آوردن پلاسمای فاقد پلاکت Plasma Poor Platelet مهم است و شمارش پلاکتی این پلاسما باید کمتر از ۱۰۰۰۰ …

ادامه نوشته »

دستورالعمل مقادیر بحرانی

دستورالعمل گزارش مقادیر بحرانی و غیرطبیعی ۱٫ موضوع : دستورالعمل گزارش مقادیر بحرانی و غیر طبیعی ۲٫ هدف :شناخت مقادیر بحرانی و غیر طبیعی و اطلاع موارد ستاره دار -ارائه و توصیه جهت پیگیری بیشتر موارد بدون ستاره ۳٫ اقدامات وابسته : ۳٫۱٫دانستن مقادیر نرمال و بحرانی آزمایشات ۳٫۲٫گرفتن سابقه …

ادامه نوشته »