خانه / دانستنی‌های تخصصی (صفحه 2)

دانستنی‌های تخصصی

دستورالعمل مقادیر بحرانی

دستورالعمل گزارش مقادیر بحرانی و غیرطبیعی ۱٫ موضوع : دستورالعمل گزارش مقادیر بحرانی و غیر طبیعی ۲٫ هدف :شناخت مقادیر بحرانی و غیر طبیعی و اطلاع موارد ستاره دار -ارائه و توصیه جهت پیگیری بیشتر موارد بدون ستاره ۳٫ اقدامات وابسته : ۳٫۱٫دانستن مقادیر نرمال و بحرانی آزمایشات ۳٫۲٫گرفتن سابقه …

ادامه نوشته »