خانه / نحوه صحیح نمونه گیری و ارسال

نحوه صحیح نمونه گیری و ارسال

۱) تستهای غربالگری درسه ماهه اول DOUBLE باید در(۶ +۱۳-۱۱)  در سه ماهه دوم ۱۷-۱۴ مناسبترین( ولی ۲۲ -۱۴) نیز قابل انجام است  ولی در صورت بروز مشکل زمان مجاز سقط را از دست می دهند

۲) حداقل نمونه برای مرحله اول ۵ سی سی و مرحله دوم ۱۰ سی سی

۳) پر کردن برگه مشخصات و پاسخ گویی به تمام سوالات الزامی است

۴) در سه ماهه اول سونوگرافی در مرکز معتبر با مقدار NT  و سونوگرافی به روز ضروری است و در سه ماهه دوم سونوگرافی   سنن جنین کفایت می کند.  به همراه اطلاعات در برگه سونوگرافی  همراه تاریخ انجام / نام سونوگراف /اندازه CRL /اندازه NT/ تعداد جنین زنده/ تعیین تعداد قل / و تصویر سونوگرافی

۵) احراز هویت بیمار و  دادن آگاهی  مناسب به ارزش تست و درجه حساسیت و اختصاصی بودن تست

۶) احتما ل نیاز به تستهای تشخیصی بعدی  جهت قطعیت نتایج و احتمال تفاوت نتایج تست غربالکری تز تشخیصی

۷) همراه  بودن اطاعات مورد نیاز : نام و شماره تماس پزشک و مشخصات مادر/ آدرس /  تلفن /  تاریخ تولد /  سن /  وزن دقیق به    kg /  سابقه   وجود بیماری کروموزومی / و یا داشتن فرزند مبتلا سابقه مصرف دخانیات  سابقه بیماری دیابت /نحوه بارداری(طبیعی یا IVF و یا با استفاده از دارو ) Parity /LMPتاریخ / سن بارداری

Message Us on WhatsApp