خانه / بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

بخش خون شناسی آزمایشگاه دکتر مهرابی مجهز به دستگاهایی چون Sysmex S800i , Westergren , Multiple BloodMixer میباشد.

Message Us on WhatsApp