خانه / الزامات بعد از نمونه‌گیری

الزامات بعد از نمونه‌گیری

:Aتمام آزمایشات با ریسک بالا و متوسط باید طی سه روز کاری پاسخ داده شود.

:Bفرمت جوابدهی باید شامل نام. نام خانوادگی . تاریخ تولد . تاریخ و شماره پذیرش و کد آزمایشگاه به همراه نام پزشک درخواست کننده / سن بارداری/ پزشک سونوگرافی / سن مادر / سن بارداری /وزن / CRL (بر حسب mm) / NT

:Cنتایج ازمایش شامل مقدار عددی غلظت ( که قابل دریابی به واحد SI باشد)

و مقادیر تفسیری به MOMاست.

:Dتفسیر نتایج در سه ماهه اول به صورت high risk /Low risk / Risk cut off level  وتعیین ریسک اختصاصی مادر برای ابتلای جنین .

:Eحتمأ این عبارات به انگلیسی نوشته شود . آزمایش صرفأ غربالگری است وبه   هیچ عنوان تشخیص قطعی نیست.  تصمیم برای آزمایش بعدی به عهده پزشک است.

:Fتمام نتایج مربوط به مثبت غربالگری باید به عنوان بحرانی محسوب شود CriticalValue   و می بایست توسط ازمایشگاه به صورت تلفنی به پزشک اطلاع داده شود.

:Gبعد از انجام ازمایش باقی نمونه باید در شرایط مناسب ( دمای۲۰- درجه     سانتی گراد) به مدت ۱۸ ماه نگه داری شود . تا در صورت لزوم تستهای بیشتری روی آن انجام شود.

:Hنسخه ای از نتایج باید به مدت ۵ سال در آزمایشگاه نگه داری شود.

Message Us on WhatsApp