Urea, urine

نام اختصاری: urea

سایر نام ها: اوره ادرار

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار ۲۴ ساعته،ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز: ۵ml

شرایط نمونه گیری:

  1. نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.
  2. در مورد ادرار۲۴ ساعته ،جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته با اضافه کردن ۱۰ml اسید بوریک و یا تیمول در ابتدای شروع جمع آوری بعنوان ماده نگهدارنده و یا بدون آن  در یخچال ضروری است.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. ظرف نمونه ادرار ۲۴ ساعته را قبل از جدا کردن نمونه برای آزمایش خوب تکان دهید.
  2. حجم ادرار ۲۴ ساعته را یادداشت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: ادرار ۲۴ ساعته بمدت ۴ روز در  C ۴ الی C ۸ ، و یا در نگهدارنده تیمول یا اسید بوریک جهت مهار رشد باکتری پایدار است.

کاربردهای بالینی: بعنوان شاخص اولیه در برداشت پروتئین و یا تعادل نیتروژن مطرح است.

روش ارجح: آنزیماتیک

روش متداول: کالریمتریک واکنش (Fearon) و آنزیماتیک

مقادیر طبیعی: gr/day 10 – 35    یا mol/day 0.36 – 1.25

تفسیر: از آنجا که عوامل متعددی چون سرعت فیلتراسیون گلومرولی ، مصرف پروتئین در رژیم غذایی ،میزان کاتابولیسم پروتئین و وضعیت هیدراتاسیون می توانند بطور مستقل برروی دفع اوره ادرار تأثیر بگذارند، از این رو تمام این عوامل بایستی در هنگام تفسیر نتایج در نظر گرفته شوند.

افزایش سطح: رژیم غذایی پر پروتئین، هیپرتیروئیدیسم

کاهش سطح: کودکان و نوزادان، حاملگی ها، رژیم غذایی کم پروتئین و پر کربوهیدرات ، بیماریهای کبدی، توکسمی، آسیب کلیوی و نارسایی کلیه و دوره نقاهت  مقادیر اوره ادرار کاهش مییابد

عوامل مداخله گر:

مصرف هورمون رشد، تستوسترون و انسولین مقادیر ادراری اوره را در شرایط بدن (Invivo) کاهش می دهد. داروهای سولفوردار در واکنش Fearon  تداخل می کند.

توضیحات:

اندازه گیری اوره ادرار ارزش کمی در تشخیص کلینیکی  و بررسی بیماری دارد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp