خانه / تست‌های آزمایشگاه / Pancreatic Elastase, Faeces

Pancreatic Elastase, Faeces

نام اختصاری: EL-1

سایر نام ها: الاستاز پانکراسی مدفوع،

Pancreatic Elastase-1, Pancreatic Elastase, Fecal, Pancreatic Elastase Stool, Human fecal elastase 1 (EL1), Elastase 1

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مدفوع

حجم نمونه مورد نیاز: حداقل یک گرم مدفوع قوام دار تازه راندوم

شرایط نمونه گیری:

۱٫ نمونه گیری باید به صورت راندوم صورت گیرد. نمونه باید تازه و قوام دار (Formed Stool) باشد.

۲٫ نیاز به ناشتایی نمی باشد.

۳٫ پیش از نمونه برداری باید مکمل درمانی با آنزیم پانکراسی قطع گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

۱٫ نمونه گیری باید در ظروف تمیز درب دار مخصوص نمونه مدفوع جمع آوری گردد.

۲٫ در صورت تعدد تست ها بر روی نمونه مدفوع ، هر تست باید به صورت مجزا پذیرش گردد.

۳٫ جمع آوری مدفوع آبکی و اسهالی برای این تست توصیه نمی گردد. نمونه های رقیق شده ممکن است منجر به کاهش کاذب غلظت الاستاز گردد.

۴٫ انتقال نمونه باید به صورت فریز شده یا بر روی یخ صورت گیرد.

۵٫ در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه باید نمونه بالافاصله انتقال یابد.

شرایط نگهداری:

۱٫ ترجیحاً جهت نگهداری نمونه پیش از آنالیز، آن را در فریزر نگه دارید.

۲٫ پایداری نمونه در دمای اتاق پنج روز ، در دمای یخچال یک هفته و در فریزر یک سال می باشد.

۳٫ از ذوب و فریز مکرر نمونه پیش از آنالیز اجتناب نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü نمونه مدفوع نگهداری شده در محیط یا دارای نگهدارنده

ü نمونه گرفته شده توسط سواپ

ü نمونه هایی به غیر از مدفوع

ü نمونه های بدون برچسب یا با برچسب اشتباه

کاربردهای بالینی: تشخیص یا رد ناکارامدی اگزوکرین (برون ریز) پانکراسی که ممکن است در بیماری های زیر رخ دهد:

ü پانکراتیت مزمن

ü سیستیک فیبروزیس

ü دیابت ملیتوس

ü کله لتیازیس (سنگ های صفراوی)

ü پانکراتیت ارثی

ü بیماری التهابی مزمن روده

ü کارسینوم پانکراس

ü پانکراتیت ناشی از اُتوآنتی بادی ها

ü سندروم Shwachman-Diamond

ü بیماری های اُتوایمیون و بافت همبند

ü سندروم زولینگر الیسون (Zollinger-Ellison Syndrome)

روش مرجع: –

روش ارجح: Quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

سایر روشها: Pancreatic Elastase, Monoclonal, Formed Stool (Random)

مقادیر مرجع:

ناکارامدی شدید برون ریز پانکراس: کمتر از ۱۰۰ میکروگرم در هر گرم مدفوع

ناکارامدی متوسط برون ریز پانکراس: ۱۰۰ تا۲۰۰ میکروگرم در هر گرم مدفوع

عملکرد طبیعی برون ریز پانکراس: بیشتر از ۲۰۰ میکروگرم در هر گرم مدفوع

تفسیر: مقادیر بیشتر از ۲۰۰ میکروگرم در هر گرم مدفوع نشاندهنده طبیعی بودن عملکرد برون ریز پانکراس می باشد. مقادیر ما بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکروگرم در هر گرم مدفوع حاکی از ناکارامدی متوسط فعالیت برون ریز پانکراس می باشد. مقادیر کمتر از ۱۰۰ میکروگرم در هر گرم مدفوع نشاندهنده ناکارامدی شدید برون ریز پانکراسی می باشد.

محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

· انتقال نمونه باید به صورت سرد شده یا بر روی یخ صورت گیرد.

· ممکن است جمع آوری مدفوع آبکی و اسهالی به علت اثرات رقیق شدن به کاهش کاذب غلظت الاستاز بینجامد .

· ممکن است واکنش متقاطع با پروتئین های پورسین رخ دهد. بنابراین توصیه می شود مکمل درمانی را پیش از نمونه گیری قطع کنید.

· مثبت شدن تست دال بر تایید نهایی عدم کارایی برون ریز پانکراس نمی باشد و باید سایر تست های تکمیلی نظیر اولتراسونوگرافی و ERCP انجام گیرد.

توضیحات:

§ اختصاصیت تست ۹۵ درصد و حساسیت تشخیصی در پانکراتیت مزمن شدید ۹۴%، در پانکراتیت مزمن ملایم ۶۳%، در تشخیص کارسینوم پانکراس ۶۱% و در تشخیص سیستیک فیبروزیس ۱۰۰ درصد می باشد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp