Ethosuximide

نام اختصاری: ETX

سایر نام ها: Zarontin ، اتوسوکسیماید

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

۱-    ظرف ۲ ساعت پس از نمونه گیری ، نمونه خون را سانترفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

۲-    به بیمار تذکر دهید ۱۲- ۸ ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه های شدیداً لیپمیک، ایکتریک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در دمای اتاق چند ساعت و در c 4 و در c 20 –  تا ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

۱-    پايش درمان بيماران تشنجي (بالاخص از نوع absence با petitmal)

۲-    ارزيابي سميت دارو

مقادیر طبیعی :

غلظت درماني : µg/ml 100 – ۴۰

غلظت سمي : µg/ml 101 ≤

تفسیر:

دوز مصرف را از طريق سطوح خوني آن تعيين مي كنند. محدوده درماني براي اتوسوكسيمايد µg/ml 100-  ۴۰و غلظت سمي دارو µg/ml 101 ≤ مي باشد.

عوامل مداخله گر:

توضیحات:

  • اتوسوكسيمايد مسموميت شبه با ربيتوراتي ايجاد مي كند.
  • زماني كه سطح خوني آن µg/ml 101 ≤  برسد، عوارضي چون تضعیف سيستم عصبي مركزي و تنفسي، تهوع و استفراغ مشاهده مي شود.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp