خانه / تعرفه آزمایشات مصوب دولت

تعرفه آزمایشات مصوب دولت

لیست تعرفه های آزمایشگاه های خصوصی و دولتی سال ۱۴۰۰ به همراه کد آزمایشات

شما میتوانید با دریافت کد آزمایشات خود از دکتر متخصص و یا آزمایشگاه قیمت آزمایشات را مشاهده نموده

Message Us on WhatsApp