خانه / بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

  1. بیمه های تامین اجتماعی ( عادی – خاص – مامایی )
  2.  بیمه های خدمات درمانی ( کارکنان دولت – جانبازان – خانواده شهدا – بیماری‌های خاص – خویش فرما – روستایی – سایر اقشار )
  3. بیمه ایران
  4. بیمه دانا
  5. بیمه نیروهای مسلح
  6.  بیمه آتیه سازان
  7.  بیمه کمیته امداد
  8.  بیمه تکمیلی فرهنگیان
Message Us on WhatsApp