خانه / دانستنی‌های تخصصی / دستورالعمل مقادیر بحرانی

دستورالعمل مقادیر بحرانی

دستورالعمل گزارش مقادیر بحرانی و غیرطبیعی

۱٫ موضوع : دستورالعمل گزارش مقادیر بحرانی و غیر طبیعی

۲٫ هدف :شناخت مقادیر بحرانی و غیر طبیعی و اطلاع موارد ستاره دار -ارائه و توصیه جهت پیگیری بیشتر موارد بدون ستاره

۳٫ اقدامات وابسته :

۳٫۱٫دانستن مقادیر نرمال و بحرانی آزمایشات

۳٫۲٫گرفتن سابقه مراجعات قبلی بیمار به آزمایشگاه پاتوبیولوژی ویلسون (توسط منشی بخش )

۳٫۳٫دزیافت شرح حال بیمار از مسئول پیگیری

۴٫ دامنه عملکرد : کلیه بخش هایی که ازمایش انجام شده در آنها دارای مقادیر بحرانی می باشد

۵٫ تعاریف :

۵٫۱٫ Critical values (مقادیر بحرانی ) به نتیجه ای اطلاق می شود که گزارش فوری آن ممکن است تاثیر

به سزایی در حیات بیمار و یا تفسیر ویا ماهیت تشخیص و یا پیشگیری از بیماری داسته باشد .

۵٫۲٫٫ سابقه : بررسی سوابق ازمایشات بیمار در ازمایشگاه پاتوبیولوژی ویلسون

۵٫۳٫ شرح حال : تماس با بیمار و دریافت اطلاعت بالینی در حد امکان

۵٫۴٫ مقادیر غیر طبیعی : مقادیر خارج از محدوده نرمال تعریف شده در سیستم جوابدهی

۶٫ مراحل اجرائی :

پس از اماده شدن جواب بیمار در صورت وجود مقادیر بحرانی به این صورت عمل می شود:

۶٫۱٫ اطمینان از صحت نمونه (کنترل مجدد نام بیمار با Worklist . شماره پذیرش . لوله آزمایش بیمار و ….)

۶٫۲٫ اطمینان از درستی جواب ( کنترل جواب . صحت کنترل کیفی داخلی . کنترل های آزمایش . شرایط آزمایش

تکرار مجدد تست در صورت امکان )

۶٫۳٫ گرفتن سابقه از بیمار

– در صورت داشتن سابقه قبلی و گرفتن شرح حال و عدم تغییر جوال آزمایش نسبت به دوره ی قبل . به بیمار جهت دریافت جواب

آزمایش اطلاع داده می شود .

-در صورت تغییر جواب آزمایش ( رو به وخامت ) و یا عدم مراجعه قبلی ( نداشتن سابقه ) در روند گزارش مقادیر بحرانی قرار

می گیرد .

۶٫۴٫ جواب آزمایش بیمار در فرم مربوطه ( برگه ثبت مقادیز بحرانی ) ثبت گردیده و در اسرع وقت جهت گرفتن شرح حال توسط فرد انجام دهنده یا مسئول بخش . یا منشی بخش به مسئول پیگیری مقادیر بحرانی از ساعت ۷ الی ۱۷ تحویل نمایند.

******************************************************

دستور العملل گزارش مقادیر بحرانی و غیر طبیعی(ارسالی)

شرح حال بیمار می باید ظرف مدت یک ساعت پس از اطلاع به مسئول پیگیری به بخش فنی گزارش گردد . در طی این مدت جواب در ورک لیست ثبت گردیده ولی باید مشخص گردد که جواب گزارش نشود . در صورت عدم دسترسی به شرح حال بیمار و یا عدم تطابق بین نتایج آزمایش و بالین بیمار بدین صورت عمل گردد .

در بخش سرپایی : جواب بیمار تنها در صورت تکرار با نمونه مجدد توسط مسئول فنی پس از کنترل شرح حال بیمار و صحت QC تایید و گزارش می گردد . در صورت همخوانی نتایج با بالین بیمار به بیمار جهت دریافت سریع جواب اطلاع داده می شود.

در بخش ارسالی : پس از گرفتن شرح حال ( مسئول در بخش ارسالی ) جواب بیمار به همراه فرم تماس مقادیر بحرانی در بخشهای فنی که جواب در داخل بخش اماده می گردد تحویل بخش ارسالی می گردد و در سایر بخشها جواب به مسئول ثبت جواب در بخش جوابدهی تحویل شده تا پس از اماده نمودن به بخش ارسالی منقل گردد . و سپس فرم در زونکن مخصوص در پذیرش نگهداری می گردد . در صورت عدم دریافت سابقه یا شرح حال در بخش ارسالی جواب با Comment زیر گزارش می گردد .

Comment : Patient s history&new sample for recheck were not available , more evauation for urgent Decision is recommended.

موارد بدون ستاره یا نیمه اورژانس که در جدول قید شده است را در ورک لیست انجتم آزمایش مشخص گردیده وبا Comment مربوطه گزارش می گردد

Comment 200 : This result is indicative for a semi-urgent decision and work up ; to prevent serious complication .

Comment موارد ستاره دار یا Critical Values :

Comment 122 : this critical result indicative for an urgent decision and work up ; to prevent Serious complications.

همچنین ببینید

آزمایش جدید پایش سطح مصونیت پس از تزریق واکسن کرونا

آزمایش جدید پایش سطح مصونیت برای افرادی که واکسن را دریافت نموده اند جهت اطلاع …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp