خانه / انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های آزمایشگاه دکتر مهرابی، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و کیفیت یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان مطب لحاظ گردند.
با تشکر از پیشنهادات شما.

Message Us on WhatsApp